Posted in Thông báo

Xổ số miền Nam ngừng quay từ ngày 9/7/2021 đến 24/7/2021 vì dịch Covid-19

Xổ số kiến thiết miền Nam thông báo tạm ngưng phát hành loại hình xổ số của các tỉnh phía Nam trong vòng 15 ngày…

Continue Reading... Xổ số miền Nam ngừng quay từ ngày 9/7/2021 đến 24/7/2021 vì dịch Covid-19